OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách a Vaším zájmem. Bereme ochranu vašich osobních údajů vážně a proto bychom chtěli, abyste se při návštěvě stránek cítili bezpečně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás prioritou, na kterou hledíme při jakékoliv manipulaci s Vašimi údaji.

Článek I. – Úvod

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb námi poskytovaných či nabízených, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Takto získané osobní údaje budou námi jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

Článek II. – Souhlas s využitím osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru informaci či služeb nebo k účasti v soutěži, anketách nebo vypsání cen apod. Vaše osobní údaje mohou být rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány také při návštěvě našich webových stránek, prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání nezakážete. Další informace o cookies se dozvíte v článku VII.

Článek III. – Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pouze námi a námi pověřenými subjekty a osobami pro informování o nových službách, speciálních nabídkách a k optimalizaci našich služeb Vám, popř. k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho předchozího svolení předávány jiným správcům osobních údajů (třetím stranám). Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy. Technickým zajištěním zpracování vašich osobních údajů, které poskytujete EmersFish jménem Monika Abshchneider bydlištěm 1.Máje, 198 68605 Uherské Hradiště – Mařatice IČ: 0808574, má pro tento účel postavení zpracovatele osobních údajů. EmersFish jménem Petr Abschneider se zavazuje k ochraně osobních údajů a je oprávněna použít vaše osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

Článek IV. – Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu je EmersFish jménem Monika Abschneiderová oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, soutěžích nebo k nabídce služeb, a to v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Článek V. – Bezpečnost

Přijímáme a dodržujeme technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Článek VI. – Právo na informace

Je naší zákonnou povinností Vás jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 – 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů naší společnosti je zcela dobrovolné. Máte právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou vaše osobní údaje předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Máte právo k přístupu k vašim osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován váš výslovný souhlas, máte právo vás souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat, a to zasláním písemného oznámení na adresu: EmersFish –  Monika Abschneiderová, 1.Máje 198, 68605 Uherské Hradiště – Mařatice Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat písemně, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Článek VII. – Cookies

Používáme cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory dat”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery pomocí cookies standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena Vašim poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

Článek VIII. – Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů. EmersFish – Monika Abschneiderová nemůže být odpovědný za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran, tedy provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů, které se od našich mohou výrazně lišit.